V atletiki tekmujejo tudi starejšiAtletika je ena najprimernejših športno-rekreativnih panog, saj športnikom paraplegikom, tetraplegikom in rekreativcem omogoča širok izbor posamičnih disciplin.
Z njimi se lahko ukvarjajo tako mlajši kot starejši, tako moški kot ženske in tako paraplegiki kot tetraplegiki.

 ATLETSKE DISCIPLINE DELIMO:

Tanja Cerkvenik - met kopjaNa mete: suvanje krogle, met diska, met kopja in met kija. Teža posameznih orodij je odvisna od klasifikacije tekmovalcev.
Na vožnje: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, 21 km, 42 km, ultra maratoni.
Na mnogoboje: peteroboj, troboj in podobno.

Vsak tekmovalec, ki želi tekmovati na uradnih prvenstvih mora imeti klasifikacijo, ki jo glede na njegove funkcionalne sposobnosti določi zdravniška komisija oziroma klasifikator.

TEKMOVALCI SO RAZDELJENI:

Tetraplegik Jože Flere - za srebrno medaljo je bil potreben svetovni rekordV osem skupin za mete:
– tetraplegiki v tri – (F1,F2,F3);
– paraplegiki v pet – (F4,F5,F6,F7,F8).

V pet skupin za vožnje:
– tetraplegiki v dve (T1,T2);
– paraplegiki v tri (T3, T4,T5).

Priprava posebnega stola za meteOrganizatorji tekmovanj lahko skupine tekmovalcev združujejo in rezultate točkujejo. Za izvajanje metov tekmovalci uporabljajo posebne vozičke-stole, ki so glede na gibalno oviranost vsakemu tekmovalcu posebej prirejeni. Tako mu pri metanju atletskega orodja nudijo ustrezno oporo in omogočajo maksimalno izrabo svoje telesne sposobnosti.Specialni voziček za hitrostne vožnjeVoziček ali stol ima lahko 75 cm visok sedež in ne sme biti opremljen z raztegljivimi deli, ki bi tekmovalcu lahko pomagali do boljšega rezultata.
Za vožnje tekmovalci uporabljajo posebne specialne trikolesne vozičke, ki so prav tako narejeni po meri tekmovalcev. Le tako lahko v popolnosti izrabljajo moč rok in dosegajo najvišje hitrosti ter najboljše rezultate.

TEKMOVANJA V ATLETIKI POTEKAJO NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI.

Tekmovalci nastopajo v različnih skupinahDržavna tekmovanja:

– društvena tekmovanja;
– meddruštvena tekmovanja;
– ekipno tekmovanje v atletiki;
– državno prvenstvo;
– memorial prof. Bojana Hrovatina v atletiki.

Paraolimpijec Henrik PlankMednarodna tekmovanja

– odprta prvenstva držav;
– sredozemske igre;
– svetovne igre;
– evropska prvenstva;
– svetova prvenstva;
– paraolimpijske igre.

Suvanje krogle s posebnega podstavkaŠport slovenskih paraplegikov ima zelo dolgo tradicijo. Že od same ustanovitve organizacije so se športniki paraplegiki prav v atletiki, pod vodstvom profesorja Bojana Hrovatina, udeleževali tekmovanj na najvišji ravni in na njih dosegali izjemne rezultate. Prof. Bojan Hrovatin je v letu 1971 sredi ustvarjalnega dela umrl. Kot pionirju invalidskega športa in prijatelju mu paraplegiki vsako leto posvetimo vseslovensko atletsko tekmovanje.

Vir: ZPS