Namen programa je izboljšati kakovost življenja in mobilnost članov ter paraplegikom ob vsakem času omogočiti ustrezen in kakovosten prevoz z društvenim kombi vozilom. Tako članom omogočimo nemoteno sodelovanje na društvenih aktivnostih in prireditvah, s tem pa je omogočeno nemoteno vključevanje v družbeno življenje, hkrati pa rešujemo tudi zdravstvene težave paraplegikov, saj ti pogosteje potrebujejo kontrole pri zdravnikih specialistih ali zdravljenje zaradi določenih specifičnih težav.

Prevoz s kombijem je namenjen članom društva, s tem pa je tudi tistim, ki nimajo avtomobila
ali drugega prevoza, omogočeno obiskovanje družabnih, izobraževalnih in športnih aktivnosti. DPPP ima trenutno na voljo eno kombinirano vozilo, prirejeno za prevoz invalidov. Vozilo je v zadovoljivem stanju, vendar bo potrebno kmalu nabaviti novega, sodobnejšega in udobnejšega, za kar si društvo nenehno prizadeva. Za organizacijo in izvedbo prevozov skrbi izkušeni šofer.
Organizacija prevozov paraplegikov in tetraplegikov predstavlja eno temeljnih dejavnosti društva, saj člani zaradi narave invalidnosti večinoma ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev. Program poleg dejanskih prevozov s kombiniranimi vozili vključuje tudi nujno koordinacijo in organizacijo. Član, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče na društvo vsak delavnik v času uradnih ur in sporoči želeni termin.