Pojem interesnih dejavnosti zajema širok spekter sodelujočih, saj vključuje vse, ki se jih želijo udeleževati. Gre za kulturne in razvedrilne aktivnosti, ki so namenjene razvijanju kreativnosti, osebni rasti in seveda tudi druženju. Program je namenjen tako ženskam kot moškim, žal pa je skoraj v celoti zamrla dejavnost mladih in radioamaterjev.

AKTIV ŽENA

Svoj čas so se v dejavnost aktiva žena vključevali tudi moški, vendar je to kasneje zamrlo. Toda aktiv žena je vsa leta delovanja društva najbolj permanentno aktiven, saj se predvsem starejše članice redno udeležujejo vseh aktivnosti. Določenim posameznicam predstavlja tudi edino družabno stvar, v katero se lahko vključijo, zato se nam zdi to delovanje zelo pomembno za socialno in družbeno sfero invalidnih oseb. Bistvo aktiva žena ni samo ustvarjanje, ampak predvsem to, da se druži in si krajša čas z ustvarjanjem članica, ki sicer zaradi subjektivnih razlogov drugje ne more izražati svojega zagona in sposobnosti. Namen posameznega srečanja ali delavnice je tudi v osveščanju ljudi in zaupnosti drug do drugega. Skozi vse leto se ukvarjamo z različnimi ročnimi deli, odvisno od tega, kar pač članicam najbolj ugaja, razen tega organiziramo tudi izlete članic, primerno strokovno predavanje in podobno, skratka glede na sposobnosti in želje večine. Primerno bi bilo tudi vključevanje v univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer bi posameznik lahko uril svoj spomin in intelektualne sposobnosti. Predvsem pa je potrebno sam program prilagoditi populaciji starejših, ki je najbolj aktivna od članstva. Potrebno bi bilo povečati tudi število mlajših članov.
Zelo pozitivno je meddruštveno sodelovanje, ki ga imamo z članicami iz NM regije. Izmenjava poteka vsako leto v drugi regiji z drugim programom.

LIKOVNE DELAVNICE

V sklopu interesnih dejavnosti je aktivna tudi likovna skupina, ki poteka dvakrat mesečno pod mentorstvom Toplica Ignjatovića. Delavnice imamo tedensko po 3 ure, posameznik pa mora dosti delati individualno doma, saj je samo delo na delavnicah za likovni razvoj premalo. Letos so pričeli s slikanjem z barvami na platno. Slike so se zmerom tudi razstavljale, v načrtu pa je tudi licitacija, saj gre za kvalitetne izdelke.

PEVSKI ZBOR

Pod vodstvom mentorice profesorice glasbe Valerije Šömen potekajo tudi pevske vaje, ki se jih udeležuje okoli 15 članov in članic. Vaje potekajo tedensko, pevski zbor pa je že dodobra upet in se je letos lotil prleških in prekmurskih narodnih. Zbor je vse boljši in ima tudi vse več nastopov, torej naše društvo javno in kvalitetno reprezentira. Glasba je namreč univerzalni povezovalni element.

PLESNE VAJE

Plesne vaje potekajo pod mentorstvom Dejana Zečeviča iz Plesne šole Zeko. Ples na vozičkih je ena od bolj elegantnih aktivnosti gibalno oviranih, saj gre za izdelan gib, koordinacijo in estetiko, predvsem pa za skladnost in sinhronost ob glasbi. Naši člani so tudi plesno že nekajkrat nastopili, vaje pa potekajo v Hotelu Diana v Murski Soboti.