Cilj društva je, da v bodočnosti v čim večji meri pomagamo svojim članom na vseh področjih vključevanja v družbeno in zasebno življenje. Pomoč v pravem času je največje zadovoljstvo, ki ga lahko izkažemo pri premagovanju težke invalidnosti. V vsakem primeru pričakujemo pri tem pomoč širše družbene skupnosti in krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije. Z ozirom na rast števila članstva, pa apeliramo tudi na državne institucije, da nam omogočajo in odobrijo kvalitetne ortopedske pripomočke, saj so nujno potrebi za zagotavljanje dostojne kvalitete našega življenja.

Povprečna sestava članstva so starejši, zato bo v prihodnosti potrebno:

  • Prilagajati programe starejši populaciji;
  • Čim prej naj bi se izvajal zakon o dolgotrajni oskrbi, kar pomeni, da bi tudi paraplegiki bili deležni pomoči na domu, podobno, kot invalidi v institucionarnem varstvu;
  • Čedalje več je potreb po osebni asistenci, čeprav je do sedaj kot regijsko društvo nismo izvajali, saj je za naša dva člana le to izvajala Zveza paraplegikov:
  • Aktivirati mlajšo populacijo v društvene aktivnosti;
  • Udeleževati se obnovitvene rehabilitacije v zdraviliščih in na morju;
  • Izboljšati kvaliteto posebnih socialnih programov;
  • S pomočjo krovne organizacije Zveze paraplegikov kandidirati na razpisih za Evropska finančna sredstva;

Naši predstavniki v Evropski Zvezi paraplegikov naj strmijo za izenačitev pravic paraplegikov združenih v Evropsko Zvezo paraplegikov.

Ob jubilejnem 30. letu čestitam vsem članom in članicam. Posebej ponosni smo lahko na skupne dosežke in našo vztrajnost pri uveljavljanju v družbi. Vsem po stažu mlajšim članom in članicam pa želimo, da čim prej prebrodijo težave, ki jih je prinesla takšna ali drugačna usoda.

Marija Magdič