Trenutno je v Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije vključenih 77 oseb. Spodnji graf prikazuje delež članov društva po starostnih razredih. V starostnih razredih od 0 do 9 in od 10 do 19 let na srečo nimamo članov. Relativno malo jih je tudi v starostnem razredu od 20 do 29 let. Bistveno več jih je v naslednjem starostnem razredu od 30 do 39 let. Vzrok za to je verjetno v tem, da je večina ljudi v tem obdobju najbolj delovno aktivna. Zaradi tega so možnosti za delovne nesreče v tem obdobju tudi bistveno večje. Približno 70 % članov društva je starih med 40 in 69 let. V starostnih razredih nad 70 let se število članov bistveno zmanjša. Med njimi so nekateri že več desetletij vezani na invalidski voziček. Logično je, da se zaradi smrtnosti število članov v teh razredih zmanjšuje. Zaradi boljše oskrbe in podaljševanja povprečne življenjske dobe ljudi se bo v naslednjih letih število članov v teh starostnih razredih verjetno povečalo. Seveda si nihče med nami ne želi, da bi se naše članstvo povečalo tudi za enega samega člana. Na žalost pa je v življenju tako, da nesreča nikoli ne počiva.

Naslednji graf zelo nazorno prikazuje delež članov društva glede na spol. Očitno je, da je med člani bistveno več moških kot žensk. Verjetno je podobno v vseh slovenskih društvih paraplegikov in tetraplegikov. Vzroki za to se skrivajo v naravi dela, ki ga pogosteje opravljajo moški kot ženske. Veliko nesreč se zgodi pri različnih fizičnih delih, kot so npr. delo na višini, gradbeništvo, prevozništvo ipd. V poklicih, ki opravljajo ta dela so večinoma zaposleni moški. Obenem so moški ponavadi tudi pogosteje udeleženi pri različnih oblikah adrenalinskih športov. Na Inštitutu RS za rehabilitacijo ugotavljajo, da se število poškodb, ki nastajajo pri adrenalinskih športnih v zadnjih letih povečuje. Obenem bi naj bile poškodbe vedno hujše.

Zanimivi so tudi podatki, ki kažejo na diagnozo članov društva. Pri moških prevladuje paraplegija v 37 %. Skoraj 20 % moških članov ima tetraplegijo. Tetrapareze in parapareze je med člani 9 %. V društvo je vključenih relativno veliko članov, ki nimajo zgoraj omenjenih diagnoz (26 %). Verjetno gre za posledice različnih bolezni, ki so povzročile podobno telesno hendikepiranost kot jo imamo paraplegiki in tetraplegiki.

Pri ženskah najmočneje prevladuje paraplegija. Takšno diagnozo so postavili v 41 % primerov. Relativno veliko žensk ima druge oblike hendikepiranosti. Takšnih je 32 %. Tetraplegija se pojavlja v 16 % primerov. Tetrapareze pri ženskah v našem društvu nismo zasledili. Relativno veliko žensk (11 %) jih je prizadetih zaradi parapareze. Zanimivo je, da je delež paraplegije pri moških nižji kot pri ženskah. Dejstvo pa je, da ne gre za bistvene razlike.

Delež članov društva po občinah predstavlja spodnji graf. Največ članov našega društva ima občina Murska Sobota. Slednje je razumljivo, saj je ta občina največja med vsemi, ki jih pokriva naše društvo. Zelo veliko članov pa imajo tudi občine Ormož, Ljutomer in Križevci. Skoraj v vseh občinah ima društvo svojega člana. Eden izmed članov društva pa je tudi iz sosednje Hrvaške. Na našem območju je nekaj občin, ki trenutno nimajo članov v našem društvu. Na žalost se to lahko kmalu spremeni. Tudi v preteklosti se je že pokazalo, da neko leto občina ni imela članov v društvu, naslednje leto pa se je to na žalost že spremenilo. Iz tega razloga je prav, da delovanje društva podpirajo vse občine in ne le tiste, ki imajo trenutno člane.

Avtor: Igor Plohl