Društvo organizira in izvaja športna tekmovanja in rekreativno dejavnost za paraplegike, kjer moramo upoštevati specifiko invalidnosti: dostop do športnih objektov, sanitarij, usposobljen strokovni kader, sodelovanje strokovnjakov različnih panog.
Za izvajanje športno-rekreativnih vsebin potrebujemo specifične rekvizite, športne vozičke…

Sodelujemo in nastopamo v naslednjih športnih panogah:

 • košarka na vozičkih – rekreativno,
 • atletika – v državni ligi in udeležba na prvenstvu paraplegikov ter sodelovanje na meddruštenih tekmovanjih,
 • kegljanje – nastop v državni ligi, udeležba na državnem prvenstvu in meddruštvenih tekmovanjih,
 • športni ribolov – državno prvenstvo, meddruštvena tekmovanja in društvena tekmovanja,
 • ročno kolesarjenje – državno prvenstvo, meddruštvena tekmovanja,
 • rally – spretnostna vožnja z avtomobili,
 • šah – društveno, meddruštveno in državno tekmovanje,
 • namizni tenis in tenis – društveni preizkusi,
 • pikado – društveni preizkus,
 • streljanje z zračnim orožjem – nastop v državni ligi, udeležba na državnem prvenstvu in meddruštvenih tekmovanjih.
 • bilijard – društveni preizkus,

 

Športu in rekreaciji dajemo na društvu velik pomen, saj je to najboljše zdravilo za preprečevanje nezaželenih posledic in ohranjanje zdravja. Zaradi neenakomernega delovanja mišičnih skupin pri paraplegikih je potrebno sistematično strukturirati ure športne vadbe in rekreacije. Zaradi specifične invalidnosti se namreč paraplegiki in tetraplegiki lahko ukvarjajo s športom le organizirano v okviru svoje organizacije. Na društvu namenjamo veliko pozornosti temu, da so telesno aktivni vsi člani, ki si to želijo in potrebujejo. Organiziramo športne treninge različnih športnih panog, tudi za težje prizadete. Nekaj posameznikov iz določenih športnih ekip je odličnih športnikov, ki nastopajo za državno reprezentanco v posameznih športnih panogah. Kot društvo smo bili že večkrat tudi v vlogi organizatorja športnih dogodkov, in sicer v atletiki, šahu, kegljanju, športnem ribolovu, rallyju in mednarodnega turnirja v šahu in pikadu. Organiziramo tudi skupne rekreativne dogodke s pobratenimi društvi iz tujine.