Naše društvo ima naslednje organe upravljanja:

OBČNI ZBOR,
UPRAVNI ODBOR,
NADZORNI ODBOR,
DISCIPLINSKA KOMISIJA,
KADROVSKO – VOLILNA KOMISIJA,
REFERENTI

PREDSEDNIK: Stanko Novak
NAMESTNIK PREDSEDNIKA : Andrej Gorza

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA : Stanko Novak, Slavko Dunaj, Franc Borovnjak, Janežič Ljubomir, Anton Vrbnjak, Andrej Gorza, Silvester Križanič

REFERENT ZA ŠPORT: Franc Borovnjak
NAMESTNIK: Dušan Slana

REFERENT ZA SOCIALO: Dušan Slana

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA: Benjamin Krč
ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Jože Gomboc, Jožica Zadravec
NAMESTNIK: Marija Cigler

PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE: Ernest Pucko
ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE: Marija Cigler, Andrej Gorza
NAMESTNIKA:

VODJA INTERESNIH DEJAVNOSTI: Jožica Zadravec

PREDSEDNIK INVENTURNE KOMISIJE: Silvester Križanič
ČLANA INVENTURNE KOMISIJE: Stanko Banfič, Leon Jurkovič

DOPISNIK DRUŠTVA: Dušan Slana

UREJEVALEC SPLETNE STRANI DPPP: Ladislav Kepe
NAMESTNIK: Andrej Gorza