Avtor: Julijana Kralj

Društvo VIZIJA ima v članstvu večinoma starejše osebe, ki imajo poleg drugih posledic invalidnosti tudi gibalne omejitve, zaradi katerih se poleg teh in staranja hkrati v življenjskem okolju ne morejo več vključevati v druge programe tako, kot bi želeli. Zato izvajamo poseben, njihovim potrebam prilagojen program »Zmanjšanje socialne izključenost in aktivno staranje invalidov«, v katerega vključujemo različne aktivnosti za uresničevaje interesov in potreb tega dela članstva.

Dobili smo prijazno povabilo od Društva paraplegikov Pomurja in Prlekije na meddruštveno srečanje za ogled učnega čebelnjaka in za skupen izlet s popoldanskim druženjem. Srečanja smo se z veseljem udeležili, saj so medsebojno sodelovanje zadnji dve leti onemogočale razmere in ukrepi v povezavi s prisotnostjo Corona virusa.

Najprej smo si ogledali njihov učni čebelnjak, ki je edini v Sloveniji in je namenjen temu, da lahko tudi ljudje na invalidskih vozičkih uresničujejo svoje želje in potrebe po čebelarjenju.

Postavljen je v neposredni bližini poslovnih prostorov društva. Celoten projekt je skrbno in natančno načrtovan od ideje do vpisa v Register čebelnjakov in predaje v namensko uporabo.

Okolica čebelnjaka je tlakovana in ima urejeno klančino za vstop v notranjost ter v prostor za aromo terapijo. Panji so nameščeni v eni vrsti v dosegu s položaja invalidskega vozička. Panske končnice so poslikale članice aktiva žensk.

Pri čebelarjenju s položaja invalidskega vozička je pomembna tudi izbira vrste panjev, prilagoditev višine panja in nakladalnega panskega sistema (dvigalo za nakladanje panja), prikolica za prevoz satov ali čebelarskega orodja, škatle za paketne roje in delo s čebelarskimi družinami, stojalo za odlaganje okvirjev ter  vrsto drugih pripomočkov, ki ljudem na vozičkih omogočajo pravilno čebelarjenje.

Lepo urejeno zelenico so posadili z medovitimi rastlinami (več vrst lip, sadno drevje, grede z zelišči in cvetočimi cvetlicami), da v posameznih letnih časih nudijo čebelam pašo.

Brez ovir za gibalno ovirane imajo tudi delavnico z vsemi potrebnimi pripomočki za pripravo čebeljih produktov. Iz voska v okviru programa ustvarjalnih delavnic s pomočjo različnih modelov izdelujejo sveče, cvetne motive, obeske za božično drevo in druge predmete uporabnih vrednosti.

Poleg uporabnikov vozičkov sodelujejo tudi družinski člani in drugi, ki so v pomoč kot strokovnjaki in nudijo vrsto prostovoljnih pomoči, da čebelarjenje lahko poteka tako kot pri ljudeh brez gibalnih ovir.

V več kot enournem strokovnem predavanju smo slišali vse, kar nas je že dolgo zanimalo o tem učnem čebelnjaku. Bila je izjemna učna ura, ki nas je navdušila.

Potem smo se odpeljali v živalski vrt »Sikalo« v Radence, ki ponuja ogled več vrst živali in izkustveno učenje o teh živalih. Ne glede na to, da je živalski vrt v zasebni lasti, ima za ljudi na vozičkih izpolnjene vse pogoje za neoviran ogled. Pred vhodom so označena štiri parkirna mesta za invalide. Poti so primerne širine, med seboj povezane in utrjene. Imajo posebne sanitarije za invalide ter ustrezno prilagojen prostor za vmesni počitek.

Na koncu smo se ustavili v bližjem gostišču, kjer smo se ob odlični gostinski ponudbi družili in meddruštveno srečanje zaključili v veselem razpoloženju.