Na društvu vsakega člana spremljamo in mu v socialni stiski pomagamo. Na društvo se član lahko obrne po pomoč v stiski ali po nasvete, kako lažje in bolje živeti z gibalno oviranostjo in kako si omogočiti lažje in udobnejše življenje. V ta namen se društvo poveže s Centrom za socialno delo in DSO, pa tudi s socialno delavko Zveze Paraplegikov.
Določeni uporabniki potrebujejo pomoč tudi pri prilagoditvi okolja svojim potrebam, tudi v tem primeru se lahko obrnejo na društvo. Poskušamo pa tudi opozarjati javnost na arhitekturne ovire, na katere lahko naleti gibalno ovirana oseba v našem okolju.
V sklopu programa društvo omogoča svetovanje, strokovna predavanja in pomoč pri nakupu ali doplačilu ustreznih pripomočkov. Naš cilj je izboljšati kakovost življenja paraplegikov in tetraplegikov, zmanjšanje negativnih čustev do življenja na vozičku, neposredna vsestranska pomoč za kakovostnejše, boljše življenje.