Z novim vodstvom pri društvu se je zamenjala tudi vodja aktiva žena, ki bo v naslednjem štiriletnem mandatu vodila in spremljala delo aktiva žena to je članica Jožica Zadravec. Smatram, da bo vestno opravljala svoje naloge, pripravila program dela in prisluhnila članicam in njihovim sposobnostim. Članice se prav tako aktivno vključujejo v športno rekreaktivne dejavnosti, ki so tedensko odvijajo na društvu – balinanje, vrtno kegljanje.

V okviru interesnih dejavnosti pa je posebej pohvalna pevska skupina. S svojim izborom pesmi predvsem ljudskih in ponarodelih, pod vodstvom mentorice glasbene pedagoginje prof. Valerije Šomen želimo tvorno sodelovati in se tudi predstaviti ob določenih priložnostih publiki tudi v širšem krogu.