Osebna asistenca

//Osebna asistenca
Osebna asistenca2015-02-17T09:12:18+00:00

Program je namenjen članom in članicam, ki kljub težki gibalni oviranosti želijo ostati v svojem domačem bivalnem okolju. Največkrat ga koristijo tisti člani, ki so brez svojcev, ki bi zanje skrbeli, ali pa so ti odsotni. Koristijo ga tudi tisti, ki odklanjajo celodnevno institucionalno varstvo v domu starejših občanov.
Osebna asistenca pomaga posamezniku k bolj neodvisnemu življenju in preprečuje oziroma ublaži socialne in psihične posledice invalidnosti. Program obsega: nego in pomoč pri življenjskih aktivnosti uporabnika (osebna nega, oblačenje, slačenje, intimna opravila, pomoč pri hranjenju, namestitev na voziček), spremljanje (pri gibanju, vožnji z vozičkom, transferjih, obisku zdravnika, urejanju osebnih potreb, nakupih …), pomoč pri gospodinjskih in hišnih opravilih, pomoč pri komuniciranju in pomoč razgibavanju.
Za uporabnike programa in osebne asistente enkrat letno pripravimo skupno enotedensko druženje v Domu paraplegikov v Semiču ali v Domu paraplegikov v Pacugu. Tam se razvedrijo in izmenjajo svoje izkušnje. Program se izvaja v skladu s Pravilnikom o osebni asistenci, kjer so podani tudi prednostni kriteriji za koriščenje programa. Delo koordinirata vodja asistence glede na potrebe članov.