Avtor: Maša Balažič

V torek, 23. novembra 2021 nas je s svojim obiskom na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije počastil državni sekretar mag. Cveto Uršič.

Osnovni namen srečanja je bila predstavitev društva ter dejavnosti izvajanja osebne asistence pri Zavodu Osebna asistenca Pomurja, Murska Sobota. Po sprejemu predsednika društva Stanka Novak je sledil ogled učnega čebelnjaka, njegov nastanek in razvoj je opisal naš član in hkrati oskrbnik čebelnjaka Dušan Slana. Nadalje so si ogledali prostore, kjer deluje Zavod in odprli razpravo o samem delovanju društva in programih, ki jih društvo izvaja za svoje člane v domačem okolju. Beseda je prav tako tekla o osebni asistenci, njenih spremembah in dopolnitvah. Na srečanju je bila prisotna tudi nekdanja poslanka in predsednica društva Sožitja gospa Marija Bačič.