Avtor: Maša Balažič

V petek, 5. novembra 2021, je v društvenih prostorih potekal sestanek čebelarjev ter tistih ključnih posameznikov, ki so pripomogli k postavitvi prvega učnega čebelnjaka, prilagojenega za invalide, kateri je lociran na travnatih površinah sedeža društva. Po nagovoru in pozdravu predsednika društva Stanka Novak je sledil pregled preteklih dogodkov. Na kratko je predstavil splošne dejavnosti društva, kjer je še posebej izpostavil Sekcijo čebelarjev invalidov, ki deluje znotraj Zveze paraplegikov Slovenije. Vsak povabljeni je podal svojo oceno dosedanjega delovanja, razvoja in sodelovanja ter se dotaknil načrtov za prihodnost. Član društva Dušan Slana, ki je prav tako predsednik Sekcije čebelarjev ZPS in oskrbnik čebelnjaka, je poudaril, da je s postavitvijo učnega čebelnjaka, čebelarska dejavnost dobro zaživela med člani društva in kot glavno vodilo za naprej izpostavil nenehno učenje in usposabljanje čebelarjenja invalidov. V tem smislu je nadalje tekla beseda, in sicer o  spodbujanju ideje o izobraževanju čebelarjev inštruktorjev invalidov, ki bi svoje znanje delili tudi z drugimi invalidi iz tujine. Tako bi preko različnih srečanj, ekskurzij, simpozijev pri nas in v tujini svoje delo in znanje ponesli v širni svet. Za dobro delovanje na področju čebelarjenja in sodelovanja je bilo društvo pohvaljeno tudi s strani mag. Dejana Židana in župana MOMS dr. Aleksandra Jevška, ki vidi še nove priložnosti v izvirnosti, unikatnosti ter v sobivanju človeka z naravo, torej s čebelami. Ker je MOMS do sedaj imela največji posluh za naše projekte, je bila s strani predstavnikov društva podana pobuda občini, da bi se ob obstoječem čebelnjaku uredil prostor za dodatne nakladne panje in tlakovala pot, ki bi invalidnim osebam olajšala pot do čebelnjaka. Srečanje se je zaključilo z željo, da bi vsi akterji sestanka še naprej tako dobro sodelovali ter skupaj razvijali nove ideje in projekte.