Avtor: Maša Balažič

Na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije smo 14. marca 2023 organizirali 44. Zbor članov. Seje se je udeležilo 34 članov in članic, ki jih je s svojim nagovorom pozdravil predsednik društva Stanko Novak. S svojim obiskom so nas počastili tudi predstavnik Mestne občine Murska Sobota Štefan Cigan, predstavnik računovodskega servisa S.R.P. Rajko Balantič, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic ter strokovna sodelavka ZPS Tanja Kovačič. Povabljeni gostje so na kratko predstavili nekaj informacij o svojem delu ter o povezanosti in sodelovanju z našim društvom.

Po uvodnih besedah je predsednik društva Stanko Novak besedo predal Štefanu Ciganu, vodju oddelka za negospodarske dejavnosti, kateri je izpostavil uspešno sodelovanje MOMS z društvom pri uresničevanju različnih projektov in predstavil načrte za v prihodnje. Nadalje je Rajko Balantič predstavil finančno poslovanje društva v letu 2022.

Stanko Novak je nadaljeval sejo Zbora članov s poročili o delu društva v letu 2022. Sledila so poročila nadzornega odbora, disciplinske komisije, športnega referenta ter poročila socialnega in interesnega referenta.  Dane Kastelic je podal nekaj statističnih podatkov o poslovanju Zveze paraplegikov Slovenije v preteklem letu. Predvsem je izpostavil novosti, ki se tičejo obnovitvene rehabilitacije in vse navzoče povabil, da se tudi letos udeležijo letovanja v Pacugu in članom prestavil novosti in aktivnosti, ki jih bo izvajal dom.

Ob koncu seje je predsednik društva podal še pregled programa dela za leto 2023 in povzel sklepe zbora, ki so jih skupaj s programom člani tudi potrdili. Vsem navzočim se je zahvalil za udeležbo in povabil zbrane k nadaljnjemu sodelovanju in uresničevanju zastavljenih ciljev društva.